سفری به انتهای کهکشان

نجوم

00:00

مجموعه ایی از بهترین مستند ها

سفری به انتهای کهکشان

2,223 نمایش

همه به آسمان شب نگریستیم و حیرت کرده ایم ، آن جا چه میگذرد ؟ پایانش کجاست؟ از کی آغاز شده است؟ در این سفر به فضای بین ستاره ای در دوردستها می رویم و سفری از نزدیکترین کهکشان به ما تا دورترین کهکشان ها ، میلیارد ها سال نوری خواهد بود.


ویدئوهای مشابه


ویدئوهای پیشنهادی


نظر بدهید