دوستداران ورزش

ورزشی

00:00

مجموعه ایی از بهترین مستند ها

دوستداران ورزش

2,086 نمایش

سلامتی و تندرستی از بهترین نعمتها و از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی هر انسانی است , زیرا از یک سو به او توانایی مقابله در برابر دشواریها و محرومیتها بخشیده و از سویی دیگر ظرفیت و توان بهره مند شدن از نعمتها و مواهب الهی را در زندگی به او ارزانی می دارد . اهمیت ورزش در سلامت و بهداشت را می توان جزء ثابتی از ورزش دانست .


ویدئوهای مشابه


ویدئوهای پیشنهادی


نظر بدهید