دستگاه عصبی محیطی و مرکزی

پزشکی

00:00

مستند های پزشکی

دستگاه عصبی محیطی و مرکزی

2,829 نمایش

            دستگاه عصبی، با ساختار و کار ویژه‌ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول‌ها و اندام‌های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته‌است. خواص ویژهٔ آن عبارت‌اند از تأثیرپذیری نسبت به محرک‌های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک نقطهٔ دستگاه به نقطهٔ دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر.


ویدئوهای مشابه


ویدئوهای پیشنهادی


نظر بدهید