عظمت دوره ی هخامنشیان - قسمت آخر

تاریخ گردشگری

00:00

مستندی از عظمت دوره ی هخامنشیان - زیرنویس فارسی

عظمت دوره ی هخامنشیان - قسمت آخر

17,394 نمایش

این مستند توسط یک گروه مستند ساز خارجی تهیه شده است که باستان شناسان و کارشناسان خارجی در مورد دوره ی هخامنشیان و کوروش کبیر صحبت میکنند و حاکی بر آنند که دوره ی بزرگ و مقتدری بوده است.


ویدئوهای مشابه


ویدئوهای پیشنهادی


نظر بدهید