ملاقات با جن ها امکان پذیر است؟ - قسمت دوم

مذهبی

00:00

مستند ایرانی

ملاقات با جن ها امکان پذیر است؟ - قسمت دوم

26,908 نمایش

بر اساس آموزه های دینی وجود جن را نمی توان انکار کرد اما اینکه انسان ها بتوانند آنها را ببینند یا با آنها ارتباط برقرار کنند مسئله ای است که همچنان اثبات نشده باقی مانده است. در این مستند به بررسی باورهای مردم درمورد تاثیرات جن در زندگی انسان‌ها پرداخته شده است و با استفاه از یک کارشناس مذهبی سعی شده تا به بخشی از باورهای غلط در مورد جن پاسخ داده شود.


ویدئوهای مشابه


ویدئوهای پیشنهادی


نظر بدهید